14:00 – 15:30 NEFROLOJİK ACİLLER
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
14:00 – 14:30 Hipertansif Aciller
Halil Yazıcı
14:30 – 15:00 Acil Hemodiyaliz Endikasyonları
Özgür Akın Oto
15:00 – 15:30 Hızlı İlerleyen Glomerülonefritler
Mehmet Şükrü Sever
20:30 – 22:00 GLOMERÜLONEFRİT GECESİ
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
20:30 – 21:00 Tanıda Zor Olgular
Yasemin Özlük
21:00 – 22:00 Tedavide Zor Olgular
Halil Yazıcı, Ali Rıza Uçar, Burak Dirim
08:30 – 08:45 AÇILIŞ
08:45 – 10:15 TEMEL NEFROLOJİ
Oturum Başkanı: Ergin Ark
08:45 – 09:10 Tam İdrar Tahlili
Alaattin Yıldız
09:10 – 09:35 Görüntüleme Yöntemleri
Artur Salmaslıoğlu
09:35 – 10:00 Böbrek Hastalıklarının Tanısında Genetiğin Yeri
Savaş Öztürk
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 11:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
Hipertansiyon Kılavuzları Neyi Değiştirdi?
Tevfik Ecder
11:00 – 11:30 KAHVE ARASI
11:30 – 12:30 ÜRİK ASİT
Oturum Başkanı: Semra Bozfakıoğlu
11:30 – 11:50 Ürik Asit ve Kardiyovasküler Sistem
Elif Arı Bakır
11:50 – 12:10 Ürik Asit ve Böbrek
Taner Baştürk
12:10 – 12:30 Hiperürisemi Tedavisi
Gülizar Şahin
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:15

UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız

aHUS Tanısında Zorluklar
Mustafa Yenerel, Timur Selçuk Akpınar
14:15 – 15:25 GLOMERÜLONEFRİTLER
Oturum Başkanı: 
Nilgün Aysuna
14:15 – 14:35 IgA Nefropatisi
Hakkı Arıkan
14:35 – 14:55 Membranöz Glomerülonefrit
Sabahat Ecder
14:55  -15:15 Membranoproliferatif Glomerülonefrit
Meltem Gürsu
15:15 – 15:25 Tartışma
15:25 – 15:45 KAHVE ARASI
15:45 – 16:45 OLGULARLA ASİT BAZ BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
15:45 – 16:05 Metabolik Asidoz
Tevfik Ecder
16:05 – 16:25 Metabolik Alkaloz
Rümeyza Kazancıoğlu
16:25 – 16:45 Miks Bozukluklar
Halil Yazıcı
16:45 – 17:15 BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN
Rasim Tokuç, Beslenme ve Egzersiz Uzmanı
20:30 – 22:00 TRANSPLANTASYON GECESİ
Oturum Başkanı:
 Aydın Türkmen
20:30 – 21:00 Olgular Eşliğinde Rejeksiyon Patolojisi
Yasemin Öztürk
21:00 – 22:00 Olgular Eşliğinde Rejeksiyon Tedavileri
Erol Demir, Burak Dirim
08:30 – 09:30 TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
Oturum Başkanı: Halil Yazıcı
08:30 – 08:50 Pretransplant İmmünolojik Testler
Fatma Oğuz
08:50 – 09:10 Alıcı Seçimi
Numan Görgülü
09:10 – 09:30 Donör Seçimi
Nurhan Seyahi
09:30 – 10:30 İMMÜNOSÜPRESYON VE İMMÜNMODÜLASYON
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
09:30 – 09:50 İndüksiyon Tedavisi; Kime Hangi İlaç?
Alaattin Yıldız
09:50 – 10:10 Kalsinörin İnhibitörleri ve Yeni Formülasyonlar
Mehmet Şükrü Sever
10:10 – 10:30 Mezenkimal Kök Hücre ve Böbrek Transplantasyonu
Berna Yelken
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:10 POSTTRANSPLANT İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
11:00 – 11:20 BKV
Arzu Velioğlu
11:20 – 11:40 CMV
Ayşe Sinangil
11:40 – 12:00 Hepatitler
Sabahattin Kaymakoğlu
12:00 – 12:10 Tartışma
12:10 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 UYDU SEMPOZYUMU-BOEHRINGER INGELHEIM
Tip 2 Diyabette Yeni Dönem: Kardiyovasküler Koruma ve Kolaylık
Tevfik Ecder
14:00 – 15:10 POSTTRANSPLANT GEÇ DÖNEM SORUNLAR
Oturum Başkanı: Tevfik Ecder
14:00 – 14:20 Hematolojik Sorunlar
Özgür Akın Oto
14:20 – 14:40 Dermatolojik Sorunlar
Can Baykal
14:40 – 15:00 Pulmoner Sorunlar
Erol Demir
15:00 – 15:10 Tartışma
15:10 – 16:20 KOMBİNE TRANSPLANTASYONLAR
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
15:10 – 15:30 Pankreas ve Böbrek Transplantasyonu
Ayhan Dinçkan
15:30 – 15:50 Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu
Burak Koçak
15:50 – 16:10 Solid Organ Nakilli Hastalarda Renal Sorunlar
Aydın Türkmen
16:10 – 16:20 Tartışma
16:20 – 16:40 KAHVE ARASI
16:40 – 17:40 POSTTRANSPLANT SORUNLAR
Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
16:40 – 17:00 Posttransplant Osteoporoz
Ayşe Merve Çelik
17:00 – 17:20 Rejekte Transplantlı Hasta
Mehmet Şükrü Sever
17:20 – 17:40 Donör Takibi
Halil Yazıcı
17:40 – 18:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Semra Bozfakıoğlu, Özgür Oto
17:40-17:47 SS-01    Yoğun Ultrafiltrasyon Glomerüler Filtrasyon Hızını ve Mortaliteyi Etkiler mi?
Özgür Can
17:47-17:54 SS-02 Gitelman Sendromu
Murat Pehlivan
17:54-18:01 SS-03 Akut Böbrek Yetersizliğine Neden Olan Bir Bezoar Vakası
Dilek Güven Taymez, Özge Telci Çaklılı
18:01-18:08 SS-04 Arı Sokması ve Asiklovir Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Tübülointerstisyel Nefrit
Murat Pehlivan
18:08-18:15 SS-05 Body Mass Index is associated with Renal Function After Kidney Donation
Mehmet Ferhat Ferhatoğlu
18:15-18:22 SS-06 65 Yaş Üstü Olgularda Böbrek Biyopsilerinin Histopatolojik Özellikleri: Tek merkez, 7 yıllık deneyim
Tahsin Karaaslan
18:22-18:30 Tartışma

 

09:30 – 10:45 NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Semra Bozfakıoğlu
09:30 – 09:50 KBY’li Hastada Ağrı Palyasyonu
Özgür Akın Oto
09:50 – 10:10 KBY’de Yeni Oral Antikoagülanların Kullanımı
Tülin Akagün
10:10 – 10:30 Renal Anemi Tedavisinde Yeni Seçenekler
Serra Artan
10:30 – 10:45 Tartışma
10:45 – 12:00 SEKONDER HİPERTANSİYON
Oturum Başkanı: Mehmet Şükrü Sever
10:45 – 11:10 Renovasküler Hipertansiyon
Halil Yazıcı
11:10 – 11:35 Endokrin Hipertansiyon
Erol Demir
11:35 – 12:00 Kimi Nasıl Tarayalım?
Ali Rıza Uçar
12:00 – 12:15 KAPANIŞ