04 Mart 2017, Cumartesi
08:30 – 09:20 Transplantasyona hazırlık
Oturum Başkanı: Dr. İsmet Nane
08:30 – 08:55 Hasta seçimi ve hazırlanması: Kime yapalım değil, kime yapmayalım?
Dr. Alaattin Yıldız
08:55 – 09:20 Donör seçimi ve hazırlanması: Hangi canlı/kadavra donör olamaz? Genişleyen kriterler
Dr. Sevgi Şahin
09:20 – 10:20 Posttransplant erken dönemde immünosüpresif tedavi
Oturum Başkanı: Dr. Uluğ Eldegez
09:20 – 09:45 İndüksiyon tedavisi
Dr. Aydın Türkmen
09:45 – 10:10 İdame tedavisinde kullanılan ilaçlar ve protokoller
Dr. Mehmet Şükrü Sever
10:10 – 10:20 Tartışma
10:20 – 10:50 Kahve Arası
10:50 – 12:00 Posttransplant erken dönem medikal komplikasyonlar
Oturum Başkanı: Dr. Semra Bozfakıoğlu
10:50 – 11:15 Rejeksiyonlar ve tedavisi
Dr. Yaşar Çalışkan
11:15 – 11:40 Rejeksiyon dışı medikal komplikasyonlar
Dr. Halil Yazıcı
11:40 – 12:00 Tartışma
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:10 Posttransplant infeksiyonlar
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Şükrü Sever
13:00 – 13:20 BKV
Dr. Aydın Türkmen
13:20 – 13:40 CMV
Dr. Yaşar Çalışkan
13:40 – 14:00 Tüberküloz
Dr. Tülin Akagün
14:00 – 14:10 Tartışma
14:20 – 15:30 Çocuk ve adolesanlarda transplantasyon
Oturum Başkanı: Dr. Aydın Türkmen
14:20 – 14:40 Erişkine göre farklar nelerdir?
Dr. Lale Sever
14:40 – 15:00 Primer hastalık nüksü ve tedavisi
Dr. Ahmet Nayır
15:00 – 15:20 İlaç uyum sorunları ve sonuçları
Dr. Alev Yılmaz
15:20 – 15:30 Tartışma
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:00 Post transplant geç dönem sorunları
Oturum Başkanı: Dr. Nilgün Aysuna
16:00 – 16:20 Posttransplant hipertansiyon
Dr. Gülizar Manga
16:20 – 16:40 Posttransplant kardiyovasküler sorunlar
Dr. Alaattin Yıldız
16:40 – 17:00 Posttransplant kemik mineral metabolizma sorunları
Dr. Serhan Tuğlular

 

2 Mart 2017, Perşembe 3 Mart 2017, Cuma 4 Mart 2017, Cumartesi 5 Mart 2017, Pazar