03 Mart 2017, Cuma
08:30 – 08:45 Açılış
08:45 – 10:15 Nefroloji pratiğinde yeni ajanların kullanım
Oturum Başkanı: Ergin Ark
08:45 – 09:10 Yeni oral antidiyabetikler
Dr. Özlem Soyluk Selçukbiricik
09:10 – 09:35 HCV tedavisinde yeni seçenekler
Dr. Filiz Akyüz
09:35 – 10:00 Yeni oral antikoagülanlar
Dr. Mustafa N. Yenerel
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 11:00 Konferans
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Şükrü Sever
Hipertansiyon tedavisinde neler değişti?
Dr. Tevfik Ecder
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:30     
Uydu Sempozyumu


Genetik böbrek hastalıkları
Oturum Başkanı: Dr. Nilgün Aysuna
11:30 – 11:55 Fabry hastalığı
Dr. Yaşar Çalışkan
11:55 – 12:20 Otosomal dominant polikistik böbrek hastalığı
Dr. Tevfik Ecder
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Oturum Başkanı: Semra Bozfakıoğlu
Böbrek hastalıklarında kompleman sisteminin rolü ve eculizumab
Dr. Aydın Türkmen
14:00 – 15:00 Gebelik ve böbrek
Oturum Başkanı: Dr. Aydın Türkmen
14:00 – 14:20 Preeklampsi
Dr. Yener Koç
14:20 – 14:40 Gebelerde akut böbrek yetersizliği
Dr. Abdullah Şumnu
14:40 – 15:00 Kronik böbrek hastalarında gebelik
Dr. Sabahat Ecder
15:00 – 15:10 Tartışma
15:10 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:10 Metabolik sorunlar
Oturum Başkanı: Dr. Alaattin Yıldız
15:30 – 15:50 Kronik böbrek hastalığında hiperlipidemi; kimi, nasıl tedavi edelim?
Dr. Meltem Gürsü
15:50 – 16:10 Kronik böbrek hastalığında hiperürisemi; tedavi edelim mi?
Dr. Nadir Alpay
16:10 – 17:10 Elektrolit bozuklukları ve tedavilerinde yenilikler
Oturum Başkanı: Dr. Yaşar Çalışkan
16:10 – 16:30 Hiponatremi
Dr. Savaş Öztürk
16:30 – 16:50 Hiperpotasemi
Dr. Halil Yazıcı
16:50 – 17:10 Hiperfosfatemi
Dr. Rumeyza Kazancıoğlu
20:30 – 21:15 Oturum Başkanı: Dr. Aydın Türkmen
Olgular eşliğinde transplantasyon patolojisinde temel lezyonlar, kavramlar ve Banff sınıflaması
Dr. Işın Kılıçaslan, Dr. Yasemin Özlük, Dr. Erol Demir, Dr. Ali Rıza Uçar
21:15 – 22:00 Oturum Başkanı: Dr. Mahmut Çarin
Aslında immünolog uyarmıştı (olgular eşliğinde transplantasyon immünolojisi)
Dr. Fatma Savran Oğuz

 

2 Mart 2017, Perşembe 3 Mart 2017, Cuma 4 Mart 2017, Cumartesi 5 Mart 2017, Pazar